Resultatene fra CQ WW WPX RTTY 2011 kom i juli utgaven av CQ Amateur Radio. Ny rekorder ble satt i flere kategorier.

LB8IB fikk 1. plass SOAB HP og sikret seg også 5. plassen SOAB HP Europa. LN50 fikk 6. plass i Europa Multi Two. Andre nye rekorder som ble satt i 2011 er LA9TJA SOSB40 HP, LA5QIA SOSB20 LP, og LA7JO SOSB15 LP.

LB8IB og LN5O satt også nye prefiks-rekorder for Single op. og Multi op med hhv 746 og 800 prefikser. Gratulerer!

Number groups after call letters denote following:
Band(A = all), Final Score, Numbers of QSOs, and Prefixes. * = Low Power
SINGLE OP
LB8IB	  A	4,372,395	1798	746
LA8PDA	  A	 860,078	 717	398
LA5TFA	  A	 426,390	 544	305
LA1PHA	  A	  17,754	 77	 66
LA9TY	  A	  3,531	 34	 33
LA9TJA	  A	 627,372	 487	314
*LA9DFA	  A	 152,250	 253	203
*LA9DK	  A	  93,632	 210	154
*LA3LJA	  A	  76,209	 175	133
*LA8OKA	  A	  36,064	 106	 92
*LA7CL	  A	  35,344	 113	 94
*LA1YE	  A	  30,740	 122	106
*LA9AU	  A	  3,268	 39	 38
*LA9FFA	  A	   598	 13	 13
*LA7JO	  21	  5,175	 47	 45
*LA5QIA	  14	 179,172	 334	252
*LA1QDA	  14	  69,536	 196	164
*LA7WCA	  14	  31,248	 130	112

MULTI TWO
LN5O		6,381,600	2321	800

ROOKIE
*LA1YE	  A	  30,740	 122	106 Rookie?

TRIBANDER/SINGLE ELEMENT
*LA9DFA	  A	 152,250	 253	203
*LA3LJA	  A	  76,209	 175	133
*LA8OKA	  A	  36,064	 106	 92

Sjekklogg: LA2GH, LA8AJA