Da er Contesting.no oppe og går igjen. Utseende er kanskje midlertidig da vi foreløpig kjører på en gratisløsning og de støtter ikke alltid alt man har lyst til å bruke sånn uten videre. Forhåpentligvis blir det ikke behov for å gjøre endringer.

Hva med Forum? Er det noen som har forslag til løsninger? Skal vi lage Mailingliste. Yahoo-gruppe eller hva?