Tillatelse for norske radioamatører til å benytte inntill 1000 watt sender utgangseffekt på frekvensbåndet 1850-1900 kHz i forbindelse med internasjonale tester.

NPT-160M-1000W
image-145