TO7A DQ list
image-346
Etter ytterligere avsløringer fordi han ble disket for “Unclaimed assistance, unverifiable QSOs” i CQ WW CW 2014 er Dmitry Stashuk UT5UGR utestengt fra CQWW i 5 år.

Diskvalifiseringen i 2014 fikk medlemmer av CQ-Contest-reflektoren til å se loggen til TO7A nærmere i sømmene. Det ble da bla. funnet et pass på 160M meter som viste seg å være boguskontakter. QSOer lagt til i etterkant.

CQ World Wide Contest Committee har nå gått gjennom alle loggene(som de hadde tilgang til) til Dmitry Stashuk UT5UGR og fant samme mønster av juks i mange av dem. Alle disse loggene er nå diskvalifisert og eventuelle rekorder slettet.

Mer utfyllende informasjon finner dere på CQWW.coms blog.

cqww.com/blog/ut5ugr-log-padding-in-cq-ww/